Foreningens formål
"Favrskov Handicapforening" har en plads i Handicaprådet i Favrskov Kommune (frem til kommunalvalget i 2017) og her vil foreningen søge at gøre sin indflydelse gældende i sager som vedrører forældreforeningens medlemmer.

"Favrskov Handicapforening" byder alle velkommen, der har tilknytning/interesse i at fremme forholdene for de udviklingshæmmede og handicappede i lokalsamfundet.
blocks_image
blocks_image
Ordinær Generalforsamling

Mandag den 28. januar 2019 kl. 19
i Sundhedscentret, Hovvej 76, 8370 Hadsten.
Hent dagsorden
her!


Førtidspension

- hvad er myter og hvad er intentionen i lovgivningen?
Informationsmøder Læs her!

HJÆLP til selvhjælp:
Det er meget vigtigt at være velforberedt, da man ikke skal forvente, at sagsbehandleren hjælper borgeren/pårørende. Man skal selv vide, hvad man har ret eller krav på.

"Favrskov handicapforening" har fået lavet en vejledning
"HJÆLP TIL SELVHJÆLP", som kan være en hjælp i forbindelse med møder med sagsbehandler m. fl.

Praksisnyt fra DUKH:
Skal merudgifter til børn med handicap sandsynliggøres eller dokumenteres?

Problemstillingen om, hvorvidt borgeren skal sandsynliggøre eller dokumentere merudgifter til børn med handicap, har været kendt i mange år efterhånden. Den giver dog fortsat anledning til problemer, som får borgere til at kontakte DUKH for uvildig rådgivning. Så hvordan er det nu, det er: Skal merudgifter til børn med handicap sandsynliggøres eller dokumenteres? Læs her!